Projekt 2018

Under 2018 kommer Fritid-ungdom arbeta med följande projekt:
* Fält-integrationsfritid arbetar med följande områden 2018-2020.
1) Utlandsfödda ungdomars fritid, delaktighet och integration
2) Utveckla funktionsnedsatta ungdomars fritid.
3) Fältarbeta och nå ungdomar i riskzon
4) Arbeta för att synliggöra frågeställningar som berör ungdomar med olika sexuella läggningar.

* Fortsatt arbete med olika Dialogforum för ungdomar och politiker

* Nya möjligheter med G-huset

* Utökade lovverksamheter efter att vi fått mer bidrag från Staten.

Funderingar kring olika fritidsprojekt?
Ring 0511-386186 verksamhetsutvecklare på Fritid-ungdom Catrine

eller skicka e-post: catrine.persson@gotene.se

tidningsreportage

Reportage från NLT 13 mars 2017

Grafittikurs sommarverksamhet

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Catrine Persson, senast ändrad 20 mars 2018