Kyrkor i kommunen

Broby kapell

Från början en medeltidskyrka, som senare delvis revs och gjordes om till skola. Efter restaurering 1930 återinvigdes Broby som kapell.

Forshems kyrka

En klassisk 1100-talskyrka. Kyrkan har byggts om flera gånger, de två korsarmarna invigdes i mitten av 1700-talet. Här har Jan Guillou hämtat inspiration när han skrev sina böcker om korsriddaren Arn.

Fullösa kyrka

Ursprungligen från 1100-talet, den nuvarande kyrkan uppfördes på 1200-talet med väggmålningar från 1600-talets förra del. Karolinsk inredning, där hjorten är ett framträdande inslag i målningarna.

Stenkors utanför kyrka

Götene kyrka

Tornlös kyrka med målningar från medeltidens slut. Märklig dopfunt från 1100-talet, altarskåp från 1500-talet. Götene kyrka är en av de äldsta kyrkor som till det yttre bevarats i sin ursprungliga stil. I altaret sägs det att helgonet Helenas avhuggna finger ligger i en silverask, hon är kyrkans skyddshelgon.

Hangelösa kyrka

En 1800-talskyrka med en ovanlig dopfunt. Flera av inventarierna kommer från en tidigare 1100-talskyrka.

Holmestads kyrka

Denna kyrka, byggd 1874, har en åttakantig grundplan med ett 50 m högt västtorn av den typ som skapades av slottsarkitekten Emil Langlet. Kyrkan byggdes på den tidigare galgbacken.

Husaby kyrka

Sedan Olof Skötkonung enligt sägnen döpts i Husaby källa och kristendomen manifesterats, byggdes Sveriges första domkyrka i det tidigast upprättade svenska stiftet. Husaby kyrkas äldsta och märkligaste del är det mäktiga tornpartiet i väster, ett kraftigt fyrkantigt torn omgivet av två halvrunda trapptorn, byggt på 1000-talet. Kyrkan har många intressanta inventarier, till exempel den så kallade biskopsstolen, en av Sveriges äldsta möbler, och en förnämlig dopfunt.

Hönsäters kapell

Hönsäters kapell tillkom som ett begravningskapell i början av 1900-talet. Här finns Harald Stakes tidstypiska begravningsvapen och andra inventarier, hämtade från Österplana gamla kyrka.

Kestad kyrka

Denna medeltida kyrka hotades av rivning men räddades i sista stund. Här finns ett krucifix med Maria och Johannes på höger respektive vänster sida om Jesus i triumfbågen framför altaret - unikt i Västsverige.

Kinne-Kleva kyrka

Kyrkan från 1870 är byggd av sandsten i rundbågestil. Några intressanta medeltida inventarier har bevarats från de gamla kyrktorn som Kinne-Kleva kyrka ersatte, bland annat en madonnabild från 1100-talet och en pietà från 1400-talets början.

Kinne-Vedums kyrka

En av Sveriges bäst bevarade 1100-talskyrkor, ett verk av stenmästaren Othelric. På kyrkogården står flera för trakten typiska liljestenar.

Källby kyrka

Av nuvarande kyrka är torn och vapenhus den ursprungliga kyrkans. Det äldsta inventariet i kyrkan är dopfunten från 1100-talet. Magnus Gabriel de la Gardie har bland annat skänkt en altartavla hit.

Ledsjö kyrka

Kyrkan totalförstördes vid en brand i december 2004 men är nu återuppbyggd. Den ursprungliga kyrkan var troligen en stavkyrka. Därefter uppfördes en kyrka av sten som stod oförändrad till år 1776. Senaste restaureringen var 1947.

Medelplana kyrka

Medelplana fick sin första stenkyrka omkring 1150. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en ombyggnad 1824. När danskarna på 1600-talet härjade i trakten blev kyrkoherden i Medelplana orolig och samlade ihop sitt silver (och förmodligen även kyrksilvret) och grävde ner det. Men han dog och hann aldrig avslöja var han gömt silverskatten. Det sägs att skuggan av kyrktornet på en speciell dag och tid på året pekar ut skattgömman. Det kan även tänkas att den har blivit funnen och kanske nedsmält eller att hela historien bara är påhittad...

Ova kyrka

Av den medeltida kyrkan har långhuset i huvudsak bevarats. Några välhuggna liljestenar, som tidigare låg i kyrkans golv, är uppställda i vapenhuset och fler stenar finns ute lutade mot kyrkans norra vägg. År 1668 reparerades kyrkan på Magnus Gabriel de la Gardies initiativ.

Skeby kyrka

Kyrkan har ett vackert trätak från 1700-talet. Dopfunten från 1100-talet är en av Västergötlands förnämsta.

Skälvums kyrka

Kyrkan är en av de konsthistoriskt märkligaste i Skara stift. Kyrkan är uppförd i huggen sandsten i romansk stil och har daterats till 1136. Inhugget ovanför ingången på står "Othelric har gjort mig", vilket berättar att kyrkan är byggd av en westfalisk byggmästare.

Västerplana kyrka

Kalkstenskyrka byggd på 1100-talet. Det äldre kyrkorummet i öst-västlig riktning ersattes av en kyrka orienterad i norr-söder genom att man i början av 1700-talet uppförde korsarmar. Har en av stiftets finaste dopfuntar och en Mariaskulptur i trä från 1200-talet som är berömd. Räddades från rivning i sista stund.

Vättlösa kyrka

Kyrkan är inspirerad av engelsk arkitektur och altaret är delvis det ursprungliga, med relikgömma. Kyrkans valv byggdes mot medeltidens slut och nuvarande jugendinspirerade schablonmålningar tillkom 1910.

Österplana kyrka

En typisk 1800-talskyrka i katedralstil från 1875. På den gamla kyrkogården i en vägkurva intill finns grundmurarna kvar efter Österplanas forna kyrka. En del gravvårdar, en medeltida dopfunt samt liljestenar flyttades därifrån till den nya kyrkan. Kyrkklockorna skänktes på 1600-talet av general Harald Stake på Hönsäter. Han ligger begraven på den gamla kyrkogården. Predikstol, altaruppsats samt alla de Stakeska begravningsvapnen från det nu rivna gravkoret finns uppsatta i Hönsäters kapell.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!