Att vara med på Vårrundan Kinnekulle

Vårrundan Kinnekulle har på några år blivit ett begrepp bland boende runt Kinnekulle med omnejd. Det är viktigt att du som medverkande aktör vet varför vi har en Vårrunda och vad den är, men också vad man får för att vara med och vad som krävs av dig som aktör för att medverka.

Arrangemang

 • Vårrundan arrangeras först hela helgen i maj
 • Vårrundan arrangeras av de medverkande aktörerna. Under 3-5 arbetsmöten per år diskuterar vi fram utformningen av Vårrundan. En styrelse på cirka 5 personer knyter samman arbetet.
 • Vårrundan är en av aktiviteterna i föreningen Mötesplats Kinnekulle men den största och mest välkända.
 • Götene kommun bidrar i form av arbete med planering och program samt praktiska detaljer såsom kostnader för utskick av brev.

 

Syfte med Vårrundan

 • Att stimulera samverkan mellan aktörer och skapa en VI-känsla på Kinnekulle.
 • Att skapa en nyfikenhet på Kinnekulle hos befolkningen i närområdet och locka till återbesök. Med närområde har vi räknat de som inte har mer än en timmes resväg till Kinnekulle.
 • Att skapa en stolthetskänsla hos kommuninvånarna.
 • Att visa på mångfalden i vår bygd.
 • Att locka besökare från område längre bort som också stannar kvar och utnyttjar boendeanläggningarna.

Innehåll och aktörer

Inramningen av Vårrundan består av fyra "ben": Natur, kultur, musik och historia. I detta ingår också friskvård och befintlig handel av produkter som passar in i dessa områden.

Finansiering

Kostnader för genomförandet av Vårrundan bekostas i huvudsak av aktörerna. Detta sker genom deltagaravgifter och försäljning av lotter och/eller gåva av priser till lotteriet.

Detta får du som aktör

 • Namn och önskad text i tryckt program som delas ut under mars och april på ett flertal platser i Skaraborg, på Turistmässan med mera.
 • Gemensam annonsering i press i större delen av "Skaraborg" samt delar av Västsverige.
 • Utställningsplats på samlingsutställning under Vårrundedagarna.
 • En vimpel som visar att du är med.
 • Möjlighet att medverka i utbildningar och utvecklingsmöten som anordnas.
 • Dessutom får du möjlighet att lära känna andra aktörer och kanske hitta ett sätt att samarbeta.

Detta krävs av dig som aktör

 • Att du bor eller verkar i Götene kommun och genomför din aktivitet här.
 • Att du har öppet på gemensamt bestämd tid under Vårrundan.
 • Att du bidrar till finansiering (= genomförande) genom att betala deltagaravgift samt sälja lotter.
 • Att du har möjlighet att ta emot bilar, om inte i direkt anslutning till din lokal bör platsen märkas ut.
 • Att du har kännedom om övrigt program under Vårrundan och kan lotsa vidare dina besökare till andra platser.
 • Att du ställer sig bakom Vårrundans syfte och bedriver en verksamhet som är förenlig med dess innehåll enligt ovan.
 • Tillfälliga loppmarknader och liknande är inte förenliga med Vårrundans verksamhet. 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Juliane Thorin, senast ändrad 22 juli 2013