Förenings- och Fritidsteam

Från och med 2008 finns nu den nya funktionen Förenings- och Fritidsteam i Götene kommuns verksamhet. Teamets uppgift är att vara ett stöd och en resurs för kommunens föreningsliv samt ett forum för fritidsfrågor och en idébank för frågor som handlar om fritid oavsett ålder.

Teamet består av tjänstemän från fritid/ungdom, kultur, ungdomslotsen, vård och omsorg, UNISONT-drogförebyggande samt fritid förening.

Presentation av Förenings-och Fritidsteamet
Har ni frågor så kontakta oss gärna på telefon eller via mail.

Stefan Rubach, fritidssekreterare Fritid & Föreningar, sammankallande för FFT
Jag arbetar med föreningsfrågor av många olika slag bland annat bidrag, lotteritillstånd, utvecklingsfrågor, utredningar, kommunens bokningssystem för idrottshallar och gymnastiksalar och förenings- och organisationskontakter.  Förutom detta så kan jag också vara "ert" bollplank i den dagliga föreningsverksamheten.
Så kontakta mig gärna så kan jag hjälpa er till de kontakter eller lösningar ni behöver utifrån era föreningsbehov.
Telefon: 0511-38 62 95
E-post: stefan.rubach@gotene.se

Catrine Persson, verksamhetsutvecklare Fritid Ungdom
Jag arbetar med utvecklings- och ungdomsfrågor inom Fritid/ungdom. Jag hjälper ungdomar som har idéer kring hur den praktiska fritiden ska bli bättre, vill starta projekt, arrangemang, festivaler eller liknande runt om i kommunen.
Telefon: 0511-38 61 86
E-post: catrine.persson@gotene.se

Ann-Sofie Andersson, kultursamordnare
Jag är kommunens kontaktperson i kulturfrågor. Hör av er om ni vill ordna någon teater, konsert eller annat kulturarrangemang. Vi är öppna för olika samverkansformer och kan förmedla kontakter, stötta med marknadsföring eller gå med som medarrangör.
Telefon: 0511-38 60 50
E-post: ann-sofie.andersson@gotene.se

Barbro Hallberg, frivilligsamordnare inom äldreomsorgen
Mitt uppdrag är att samverka med föreningar, organisationer och enskild person och att stimulera dem att finnas med i olika aktiviteter. Har Du frågor och idéer om aktiviteter, om samverkan eller vill du bli frivillig medmänniska inom äldre omsorgen så hör av er till mig.
Telefon: 0511-38 62 36
E-post barbro.hallberg@gotene.se

Josefine Prytz, ungdomslots
Jag arbetar med att lyfta fram de ungas röster, idéer, tankar och synpunkter... finnas som en länk mellan elevråden på Fornängsskolan, Västerbyskolan och politikerna. Arrangerar blanda annat, Lussedisco, "Sista natten med gänget" skolavslutning för åk 9 och Sommarlovsentreprenörer — entreprenörskap bland unga.
Telefon: 0511-38 60 93/Mobil: 070-260 23 34
E-post: josefine.h.prytz@gotene.se

Susanne Lövgren Frost, samordnare Fritid Ungdom
Jag arbetar med att samordna verksamheter och personal på kommunens fritidsgårdar och mötesplatser. Har du ideér och tankar om detta så kontakta mig
Telefon: 0511-38 60 83
E-post: susanne.lovgren-frost@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Stefan Rubach, senast ändrad 10 juni 2013