Götenes räddningstjänst genom åren

götene räddningstjänsts historia

Götenes första spruthus var placerat Kinnegatan - Östra Torsgatan. Dörren var märkt med spruthus och vändes när Brandstationen iordningställdes vid Göteneån. Huset revs när kvarteret Hästen byggdes.

götene räddningstjänsts historia

Brandstationen vid Göteneån var Götenes första Brandstation, iordningställd i slutet av 20-talet. Brandbilen inköptes av personalen. Detta blev möjligt då medel erhållits vid festtillställningar och lotteriförsäljning. Tiden är också här i slutet av 20-talet. Lokalen byggdes om till badhus när brandbilarna flyttat. Huset revs 1972.

götene räddningstjänsts historia

Brandstationen vid Torget uppfördes 1934 och inrymde även Polisstationen och lägenheter.

1972 - yrkesinspektionen är kritisk mot brandstationen och har efter besök kommit med en del påpekande. Allmänt konstaterade yrkesinspektören att lokalerna är gamla, nedslitna och "svarar på intet sätt mot dagens krav". I åtta punkter slår han sedan ner på olika brister. Ett nybygge finns inlagt i flerårsbudgeten. Tre alternativ till ny brandstation finns till olika kostnader och med olika placeringar i Götene.

Brandstyrelsens ordförande anser att det inte finns något bärande skäl att inte välja det billigaste alternativet... Att bygga ihop med kommunens förråd. En ny Brandstation kostnadsberäknas till 336 000 kronor, men när kommitén som arbetade med brandstationsbygget öppnade anbuden kom kallduschen. Nära 200 000 kronor fattades. Byggstart beräknas till 1 oktober 1972.

götene räddningstjänsts historia

Götene Brandstation på Järnvägsgatan 20, där vi flyttade in 20 Jun 1973.

götene räddningstjänsts historia

Från 1994 samlokaliserade Räddningstjänsten och Götenes ambulans.

År 2000 kom yrkesinspektionen och besökte Ambulansverksamheten och kom med ett antal påpekande. Allmänt konstaterade yrkesinspektören att lokalerna är gamla och nedslitna. I sju punkter slår han sedan ner på olika brister. Tre olika alternativ undersöktes. Renovering, flytta till annan lokal eller bygga nytt. 2004-06-01 Flyttade ambulansen från Götene. En renovering startade 2004-11-01.

Text och bild: Roland Johansson

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!