Hjärtstartare

Götene blir en ännu hjärtligare kommun

Kommunfullmäktige i Götene avsatte i budget för 2010 ett anslag på 250 000 kr för inköp av tio Hjärtstartare (Defibrillatorer) och utbildning av befolkningen i DHLR dvs kurs i Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Politikernas förhoppning är att näringslivet i Götene också köper in Hjärtstartare till sina företag.

Kommunledningen tillsatte en arbetsgrupp som sedan mitten av april förberett upphandling av hjärtstartarna och utbildning för allmänheten. Utbildningen genomförs av de lokala studieförbunden och instruktörerna får sin utbildning av länsambulansen i Skövde.

 Vid presskonferens deltog Jan Eriksson från Länsambulansen. Han sa då bland annat att Götene är unika i landet med denna breda satsning på Hjärtstartare. Han kände inte till någon annan kommun som gjort så stor satsning.

 Utbildning

Utbildningen av allmänheten har skett, ca 200 personer har utbildats, även kommunanställda i Centrumhuset. En årligen återkommande utbildningsinsats planeras.

Ledstjärnan har varit att placera hjärtstartarna där det rör sig mest folk och de är tillgängliga så stor del av dygnet som möjligt under årets alla dagar.

Placering

Hjärtstartarna är placerade enligt följande; 

  • STC och Café Elvira i Götene
  • Coop Nära i Hällekis
  • Kinnekullegården på Kinnekulle
  • Kinnekulle Camping & Stugby på Kinnekulle
  • Handlarn i Källby
  • Centrumhuset, vid medborgarkontoret i Götene
  • ICA Kvantum i Götene
  • Lundsbrunns golfklubb
  • Utlåningsbar som finns att låna till arrangemang i Medborgarkontoret

Frågor

Säkerhetssamordnare Felicia Abelsson
Telefon: 0511-38 60 19
E-post: felicia.abelsson@gotene.se

Hjärtstopp

Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara ca 300 av dem.

Plötsligt hjärtstopp innebär helt enkelt att hjärtat slutar slå. Ofta sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Inom några minuter avlider personen om den inte får hjälp.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp, först och främst genom att ringa 112 för att kalla på ambulans men du måste också försöka få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Den hjälp man som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning.

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver startas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det också en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

En hjärtstartare eller Automatisk Extern Defibrillator (AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Det är viktigt att känna till att skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte har drabbats av hjärtstopp så kommer den att protestera, den levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartare till en säker och användarvänlig, potentiellt livräddande apparat.

Läs mer på Hjärtstartarregistrets hemsida.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!