Drop-in-drogtest

Välkommen på öppen mottagning i Centrumhuset måndagar klockan 13.00. Du har då möjlighet att få drogtest utfört utan kostnad hos psykiatrins stödgrupp.

Drogtestning gäller vid enstaka tillfällen. Vid behov av återkommande drogtester kan du prata med personalen i samband med drogtestet.

Mer information

Martin Thörn, socialpedagog
Telefon: 0511-38 60 18
E-post: martin.thorn@gotene.se

Hur går ett drop-in-drogtest till?

Provtagningsrutiner vid drogtest vuxna.

  • Inga väskor eller jackor i provlämningstoaletten, lämnas till personal utanför.
  • Provlämnaren får inte dricka i väntan på provtagning. Finns misstanke att urinen är utspätt tas provsticka för kontroll av koncentrationen.
  • Provlämningen övervakas av personal från stödgruppen.
  • Både manlig och kvinnlig personal arbetar i stödgruppen.
  • Minst en deciliter urin måste lämnas för att kunna delas och användas vid ett eventuellt fel svar eller till verifiering.
  • Resultat från provtagningen lämnas till aktuell socialsekreterare eller uppdragsgivare.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!