Lyssna

Information om coronaviruset och covid-19 för dig som är företagare

Det finns ett stort behov av att vi gemensamt gör vad vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I förlängningen handlar det om att säkra arbetstillfällen och kommunala skatteintäkter. Götene kommun sätter in ett antal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem och hitta länkar till sidor med aktuell information. 

Vi tittar också på andra lättnader eller stöd som vi kan ge våra företagare och tar tacksamt emot tips.

Ta kontakt med näringslivsstrateg:

Emelie Thim
Telefon: 0510-38 60 09
Epost: emelie.thim@gotene.se

Länkar till sidor med aktuell information för företagare

Här hittar du som företagare länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Sidorna öppnas i nytt fönster.

Företagsakuten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FöretagsAkuten i Skaraborg finns här för att stötta dig som är småföretagare, såväl nystartad som väletablerad. FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av Coronaviruset.

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coronaviruset -Vad gör EU?

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Regeringskansliet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen presenterar löpande åtgärde för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet

Tillväxtverket Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet.

Medlemsorganisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med respektive medlemsorganisation vid frågor om arbetsrättsliga frågor.

Riksbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från riksbanken om stödpaket till företagen.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Försäkringskassan

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation från svenska myndigheter.

Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Åtgärder från kommunen för att stötta det lokala näringslivet

 • Tidsfristen på tillsynsärenden förlängs där det är möjligt och kommunen prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden och flyttar fram tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Miljö och hälsa jobbar hela tiden med att föra en dialog med kunderna om respektive ärende. Företagen är givetvis välkomna att ta en kontakt med miljö och hälsa om man inte vill gå vidare i ett ärende.
 • De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att diskutera betalningsförmåga gällande aktuella och kommande fakturor. Bedömning kommer att göras från fall till fall utifrån gällande lagstiftning och företagets situation.
 • Företag som hyr sina lokaler och upplever problem med likviditeten uppmanas att i så tidigt skede som möjligt inleda en dialog med sin hyresvärd. Att komma överens om anstånd för hela eller delar av hyran under en period kan, parallellt med att se över bolagets övriga kostnader, vara ett sätt att öka uthålligheten.
 • Vårt destinationsbolag kommer att styra om sin kommunikation i sociala medier till att mer tipsa om besöksmål ute i naturen och att man kan ta med mat och fika från en aktör.
 • Vi har, tillsammans med vårt destinationsbolag, kartlagt läget för våra boendeanläggningar i Götene och Lidköping och för diskussion om gemensamma kampanjer framåt.
 • Kommunen har en vikariepool inom barn och utbildning Öppnas i nytt fönster. samt vård och omsorg Öppnas i nytt fönster. där personal hos företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning som timavlönad inom kommunen när det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner.
 • Vi omvärldsbevakar och håller koll på hur krisen utvecklar sig för respektive bransch och är öppna för att hjälpa till med samordnande insatser.
 • Näringslivsstrateg finns tillgänglig för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.
 • Vi för hela tiden en dialog med kommunens olika verksamheter om hur vi kan hjälpa/förenkla för våra företag.

Åtgärder från Näringslivsföreningen för att stötta det lokala näringslivet

 • Närinsglivsföreningens styrelse möts kontinuerligt framöver via skypemöten. Vi gör då en nulägeskoll i respektive branch och kommer att diskutera möjliga initiativ och åtgärder.
 • Näringslivsföreningen har startat ett initiativ för att uppmuntra folk till att genom konsumtion hålla igång Götene. #HållGöteneLevande.
 • I näringslivsföreningen finns ett brett nätverk av erfarna företagare som du som kämpar med ditt företag kan få hjälp och stöd av just nu. Hör av dig till föreningens ordförande, Bo Bergsten på telefonnummer: 070-544 60 05, för att lotsas vidare till en "krismentor"!

Direktiv för serveringsställen från Folkhälsomyndigheten (uppdaterad 23 december)

Folkhälsomyndigheten beslutade den 8 december om allmänna råd riktade till serveringsställen i syfte att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd.

Från den 23 december tillkommer föreskrifter som innebär att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Åtgärder mot covid-19 i december — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!