Information about the corona virus and covid-19 in other languages

Information about how to protect yourself and others from spread of infection of covid-19 (corona virus) in other languages.

Af Soomaali - Somaliska

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo.

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

العربية - Arabiska

هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوىlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

فارسى — Persiska

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮫﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ١٩ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ትግርኛ — Tigrinja

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸልlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tolk

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.

Kontakta Tolkförmedling Väst inför ditt besök och berätta att du har behov av tolk. På www.tolkformedlingvast.se kan du läsa mer om deras tolkar och vad som ingår i tolkens roll.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!