Lyssna

Information om covid-19

Kommunen jobbar aktivt med covid-19 (nya coronaviruset) och följer direktiven från folkhälsomyndigheten. Riskbedömningar sker hela tiden inom kommunens verksamheter. Det är varje persons ansvar att hjälpa till att undvika smitta.

Det är varje persons ansvar att hjälpa till att undvika smitta och vid luftvägssymtom ska man inte gå till arbete eller skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar de som har symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Tänk på att:

 • Tvätta händerna, noga och länge.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Stanna hemma två dagar efter att alla symtom försvunnit.
 • Håll avstånd.
 • Förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Vad gäller för besök på våra äldreboenden?

Rutiner för besök på äldreboenden

Från och med 1 oktober så är det åter igen tillåtet med besök på våra äldreboenden. Våra boende tillhör fortfarande en riskgrupp och pandemin är fortfarande inte över vilket innebär att vi behöver genomföra så säkra besök som möjligt. Detta innebär att besök kommer att ske efter följande rutin.

 • Du som besöker ska vara symtomfri och ha varit det i minst 48 timmar.
 • Besöket ska anmälas i förväg och besök kan enbart ske på avsedda besökstider.
 • För att alla ska få möjlighet att ta emot besök så begränsas besöket till en timme per gång.
 • Besöket sker i anvisat rum eller boenderum. Det är inte tillåtet att vistas i allmänna utrymmen.
 • Skydd av plexiglas alternativt visir finns på plats.
 • Bokat besök hämtas vid entrén och följs till den avsedda platsen. Att gå runt inne på boendet är inte tillåtet.
 • Handtvätt och handsprit kommer att finnas tillgängligt vid besöket.

Kontakta din anhöriges boende för att boka tid och få mer information om vad som gäller på det boendet.

Obs! Vissa avvikelser kring tid och lokal kan ske utifrån boendets förutsättningar. Ändring av beslutet kan ske vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Om du har några frågor kring besöksförbudet kontakta respektive enhetschef på det äldreboende det gäller.

Vad gäller för barn i skola och barnomsorg?

 • Barn med förkylningssymtom ska inte gå till skola eller barnomsorg.
 • Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma utan testning för covid-19. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.
 • Barn och unga i skolåldern, inklusive barn i förskoleklass, rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.
 • Även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

För dig som är 70+

Minska risken för att smittas

Från och med den 22 oktober gäller samma råd för dig som är 70 år eller äldre som för resten av befolkningen.

 1. Var noggrann med din handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 2. Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.
 3. Håll avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
 4. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 5. På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler håll avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.
 6. Undvika att resa i rusningstid.
 7. Avstå från onödiga resor.

Få hjälp att handla mat

Har du inte någon som kan hjälpa dig att handla? Då kan du få hjälp av Svenska kyrkan. Tillsammans med kommunen erbjuder Götene pastorat en kostnadsfri handlingstjänst. Tjänsten innefattar inköp av livsmedel och apoteksvaror. Den är kontantfri och inköpen faktureras i efterhand.

Välkommen att kontakta:

 • Veronica Lindström, telefon: 0511-285 33
 • Pernilla Frick, telefon: 0511-285 74

Hemleverans av böcker från biblioteket

Biblioteket kör hem böcker till dig.

Ring biblioteket på telefon: 0511-38 60 80.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Personligt ansvar

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla:

 1. Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 2. Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum
 3. Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
 4. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 5. På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum
 6. Undvika att resa i rusningstid
 7. Avstå från onödiga resor.

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 1. Stanna hemma.
 2. Undvika sociala kontakter.
 3. Testa dig.

Vaccination mot covid-19

I slutet av december 2020 inleddes en landsomfattande vaccination mot covid-19 och som kommer att pågå hela våren 2021.

Vem erbjuds vaccination?

I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Det är frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, se länkar längre ned.

För dig som stödjer en anhörig i beslutet om vaccination

Du som stödjer en nära anhörig i beslutet om vaccination kan behöva prata med en läkare eller sjuksköterska om ni har frågor. Det gäller särskilt om din anhörig har en benägenhet att lätt blöda, har bakomliggande sjukdomar eller tar mediciner som påverkar immunförsvaret.

Vilka erbjuds inte att vaccinera sig?

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida.

Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Vaccinet skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det tar en vecka efter sista dosen innan skyddet har byggts upp

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Så går vaccinationen till

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration.

En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna.

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.

Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om du upplever biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på www.lakemedelsverket.se/rapportera.

Det är viktigt att du fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer även efter att du har blivit vaccinerad. Du kan fortfarande bära på viruset och smitta andra även om du själv är skyddad mot att bli sjuk.

När vaccineras vem?

Vaccineringen mot covid-19 är indelad i fyra faser och prioriteras utifrån vilken risk personen löper att bli allvarligt sjuk.

Läs mer om hur prioriteringsordningen för vaccinationen ser ut på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vem vaccinerar?

Kommunens sjuksköterskor ansvarar för att vaccinera:

 • personer som bor på kommunens äldreboenden
 • personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt dess anhöriga.

Vårdcentralerna ansvarar för att vaccinera:

 • personer med hemtjänst
 • övriga riskgrupper
 • allmänheten

Externa vaccinatörer ansvarar för att vaccinera:

 • vård- och omsorgspersonal

Mer information om vaccination mot covid-19

Du kan läsa mer om vad som gäller kring vaccinationen mot covid-19 på:

Information på andra språk/in other languages

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!