Information om covid-19

Kommunen jobbar aktivt med nya coronaviruset (covid-19) och följer direktiven från folkhälsomyndigheten. En arbetsgrupp arbetar dagligen med frågorna och vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga i nuläget. Riskbedömningar sker hela tiden inom kommunens verksamheter. Det är varje persons ansvar att hjälpa till att undvika smitta.

Det är varje persons ansvar att hjälpa till att undvika smitta och vid luftvägssymtom ska man inte gå till arbete eller skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Tänk på att:

 • Tvätta händerna, noga och länge.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Stanna hemma två dagar efter att alla symtom försvunnit.
 • Är du över 70 år ska du begränsa dina sociala kontakter så mycket som möjligt!
 • Håll avstånd.
 • Förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Vad gäller för besök på våra äldreboenden?

Generellt besöksförbud på äldreboenden

Det är besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige sedan den 1 april. Det beslutades av regeringen. Beslutet är generellt.

Enskilda undantag kan medges

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Avrådan från besök utomhus

Vi kan inte hindra boende från att träffa anhöriga utomhus på eget initiativ. Däremot avråder vi ifrån det. Detta med anledning av den tydliga rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att begränsa de sociala kontakterna för de som är 70 år eller äldre på grund av risk att bli allvarligt sjuk om de smittas av coronaviruset.

Om den boende trots uppmaning att avstå, ändå träffar sina anhöriga utomhus, ligger ett stort ansvar på den besökande att avgöra om hen är symtomfri samt att hålla ett säkerhetsavstånd till den äldre.

Kontakt

Om du har några frågor kring besöksförbudet kontakta respektive enhetschef på det äldreboende det gäller.

Vad gäller för barn i skola och barnomsorg?

Barn med luftvägssymtom ska inte gå till skola eller barnomsorg.

För dig som är 70+

Minska risken för att smittas

Utöver de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att följa, bör du som är 70 år eller äldre även:

 • Begränsa sina sociala kontakter
 • Undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 • Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Få hjälp att handla mat

Har du inte någon som kan hjälpa dig att handla? Då kan du få hjälp av Svenska kyrkan. Tillsammans med kommunen erbjuder Götene pastorat en kostnadsfri handlingstjänst. Tjänsten innefattar inköp av livsmedel och apoteksvaror. Den är kontantfri och inköpen faktureras i efterhand.

Välkommen att kontakta:

 • Veronica Lindström Telefon: 0511-285 33
 • Pernilla Frick Telefon: 0511-285 74

Hemleverans av böcker från biblioteket

Biblioteket kör hem böcker till dig.

Ring biblioteket på telefon: 0511-38 60 80.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Personligt ansvar

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla:

 1. Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 2. Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum
 3. Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
 4. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 5. På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum
 6. Undvika att resa i rusningstid
 7. Avstå från onödiga resor.

Personer över 70 år och andra riskgrupper

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

 1. Begränsa sina sociala kontakter
 2. Undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 3. Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 1. Stanna hemma.
 2. Undvika sociala kontakter.

Information på andra språk/in other languages

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!