Lyssna

Redovisning av stimulanspengar

Stimulanspengar går till projekt som drivs mellan ideella aktörer i samverkan med offentlig verksamhet.

2019 års stimulansprojekt ska lämna sin årsredovisning före den 8 december 2019.














Finns beslut och resurser för arbetets eller vissa insatsers fortlevnad eller överföring i befintlig organisation? * (obligatorisk)
Finns beslut och resurser för arbetets eller vissa insatsers fortlevnad eller överföring i befintlig organisation?