Pågående stimulansprojekt

Folkhälsorådet har fokus på delaktighet och inflytande i samhället och uppmuntrar till hälsofrämjande arbete genom stimulansbidrag till projekt som drivs av ideella aktörer i samverkan med offentlig verksamhet.

Har ni frågor, hör av er till folkhälsoplanerare
Tove Wold-Bremer
Telefon: 0511-38 63 66
E-post: tove.wold-bremer@gotene.se


6. Tillbaka på banan (Tredje året)

Projektägare: Susanne Modh, Arbetsmarknadssenheten, Götene kommun Kontaktperson: Susanne Modh, 0511-386832, susanne.modh@gotene.se Samverkanspartner: Studieförbundet Vuxenskolan

Syfte: Rehabilitera och styrka individer som står långt från arbetsmarknaden genom medicinsk yoga, där senare forskning visat på mycket goda resultat. God hälsa är det primära för återhämtning. Vi vill prova en ny metod för att stärka individen till snabbare återgång till arbete eller studier. Dokumentation och vidarebefordran till andra AME och inom SV, för att inte glömma individens egna utveckling. Stor socialekonomisk vinning. Beslut: 15 000 kr

7. Barnens Kinnekulle (Tredje året)

Projektägare: Ann-Charlotte Granander, Ljungsbackens förskola avd. Björken Kontaktperson: Ann-Charlotte Granander, tel. 0511-386148, ann-charlotte.granander@gotene.se

Samverkanspartner: Lundsbrunns vandrarklubb

Syfte: Att få barn och föräldrar att vara ute mer i naturen. Vi vill att fler av våra barn och föräldrar ska upptäcka tjusningen med att vara ute i naturen. Vi vill upptäcka Kinnekulle med omnejd. Göra utflykter till olika platser på Kinnekulle. Dokumentera, använda barnens berättelser om de olika utflyktsmålen. Ska försöka få med besök i naturen under olika årstider. Arbetet ska resultera i en folder där olika utflyktsmål presenteras av barnen. Denna kan delas ut till föräldrar i Götene kommun. Beslut: 7 000 kr

8. G-Huset tränar (Tredje året)

Projektägare: Fredrik Jakobsson G-huset Götene kommun

Kontaktperson: Fredrik Jakobsson, 0702-602337, fredrik.jakobsson@gotene.se Samverkanspartner: Life club eller Västerbybadet

Syfte: Att få ungdomar att börja träna och hålla igång sin fysik Vi går iväg gemensamt och tränar på ett gym. Träningspass med personlig tränare. Planerar att starta i februari och hålla på året ut med ca 2 -4 pass i månaden. Uppföljning december 2015. Vi hoppas att kunna väcka intresset för att röra på sig och att få ungdomarna själva att hålla igång med sin motion. Beslut: 5 000 kr

9. Näring och rörelse – en rörelse framåt (Tredje året)

Projektägare: Mikael Lundgren, Lundsbrunns Samhällsförening Kontaktperson: Mikael Lundgren, tel. 073-8139137 Samverkanspartner: Studieförbundet Studiefrämjandet och Biosfärambassadörer inom Biosfärområdet

Syfte: Syftet med projektet är att under 2016 skapa gemenskapsforum för gemenskap, rörelse och hälsosam samvaro. Projektet syftar till gemenskap, rörelse och näring för alla åldrar.  Genom samverkan kring mat, rörelse och naturlig vandring i hållbar miljö kommer vi stärka vårt samarbete med lokala förmågor som biosfärambassadörer, zoologer, kockar och friluftsfrämjande organisationer. Vi planerar att genomför olika tematiska helgaktiviteter under 2016. Beslut: 10 000 kr

10. Rörelse för hälsan (Tredje året)

Projektägare: Barbro Hallberg, Äldrecenter Kontaktperson: Barbro Hallberg, tel. 0511-38 62 36, barbro.hallberg@gotene.se Samverkanspartner: Götene Äldrecenter, Studieförbundet Vuxenskolan, Götene Gymnastik och motionsförening

Syfte: Väcka intresset för och värdet av rörelse för hälsan bland seniorer. Kontinuerliga träffar med både sittande och stående gymnastik, anpassade efter rörelseförmåga. Rörelselekar och prova-på aktiviteter efter önskemål. I nuläget planerar vi för tre grupper i olika rörelsenivåer under vår och höst termin. Nya aktiviteter med nya samverkansparter. Uppföljning via utvärderingsformulär. Beslut: 7 000 kr

11. Livskvalitet för alla (Tredje året)

Projektägare: Veronica Pettersson, Götene företagskooperativ Kontaktperson: Veronica Pettersson, tel. 0709394935, veronica.pettersson@gfkoop.se

Samverkanspartner: Studieförbundet vuxenskolan i Götene, Ekebohuset kooperativ i Vara.

Syfte: att höja deltagarnas livskvalitet och stärka deras självkänsla genom att titta på hela livssituationen. Projektet innebär helt nya aktiviteter för deltagarna. Vi kommer att använda oss av externa aktörer i en del föreläsningar, deltagarna får ny kunskap om hur de kan förändra sin livssituation. Detta är en utveckling av vår verksamhet som handlar om att få våra deltagare närmre den öppna arbetsmarknaden. Vi kommer att göra studiebesök, olika föredrag om mat, ekologi, träning, rökslut, droger och alkohol, självkänsla och självförtroende m.m.Beslut: 20 000 kr

12. Musik och matkvällar (Tredje året)

Projektägare: Erik Bryskhe, Korskyrkan Kontaktperson: Erik Bryskhe, tel. 0702649412, erik@korskyrkangotene.se

Samverkanspartner: Dagcentralen Druvan, Kontaktperson: Inga Berg Syfte: Genom eget deltagande i musicerande och matlagning öppna sinnena för nya intryck och upplevelser bland besökarna på Dagcentralen Druvan. Tre gånger per termin inbjuds de som deltar i Druvans verksamhet till musik, sång och matlagningskvällar. Ingen förkunskap krävs då vi genom färgkoder på t.ex. gitarrhalsen lätt hittar rätt ton. Maracas, ägg, el-bas är andra instrument som används. Tillsammans planerar vi och genomför vi matlagningen, samt äter det vi lagat. Beslut: 10 000 kr

13. Lundabyns hälsoprojekt (Andra året)

Projektägare: Anna Håkansson, Elevhälsan, Lundabyn skola.

Kontaktperson: Anna Håkansson, tel. 0511-38 65 15, anna.hakansson@gotene.se

Samverkanspartner: Västerbybadet och Friskis och Svettis

Syfte: Pedagogerna på Lundabyn vill stimulera lärandet och förbättra skolresultaten genom att öka mängden av fysisk aktivitet på schemat. Utökar från två idrottslektioner i veckan till fysisk aktivitet 30-50 minuter varje dag. Friskis och svettis och Västerbybadet kommer till skolan och håller i olika pass, t.ex. kondition, motorik , pilates och massage. En gång i månaden åker vi till Västerbybadet och badar och provar på aktiviteter som spinning, tabata, zumba och muskelpass i maskiner. Nyttiga mellanmål lagas i hemkunskapssalen i skolan. Beslut: 20 000 kr


14. KASAM (Andra året)

Projektägare: Sofia Jonsson, kommunens aktivitetsansvarig

Kontaktperson: Sofia Jonsson, tel. 38 60 54 , sofia.jonsson@gotene.se

Samverkanspartner: Studieförbundet Vuxenskolan och Fritid-Ungdom.

Syfte: Främja folkhälsan hos ungdomar 16-20 år. Kommunens aktivitetsansvar erbjuder idag motiverande samtal mot skola eller praktik. Nu vill vi ge ungdomar stöd att genom aktiviteter ingå i olika sociala sammanhang, t.ex. gemensamma frukost- och lunchmöten, studiebesök, studiecirklar i t.ex. graffiti, data och yoga. Beslut: 20 000 kr


15. Teknik för seniorer (Andra året)

Projektägare: Barbro Hallberg

Kontaktperson: Barbro Hallberg, tel. 38 62 36, barbro.hallberg@gotene.se

Samverkanspartner: Studieförbunden ABF och Vuxenskolan, pensionärsorganisationerna PRO, SPF samt Äldreomsorgen Götene.

Syfte: Att få seniorer mer delaktiga i dagens digitala samhälle och genom kunskap öppna tillgängligheten för detta. Beslut: 20 000 kr


17. Seniorgympa för hälsa och välbefinnande (Andra året)

Projektägare: Annki Alnemar

Kontaktperson: Annki Alnemar, tel. 594 90, anne-christine.alnemar@sv.se

Samverkanspartner: Träffpunkterna i Källby och Hällekis.

Syfte: Att väcka intresset för hälsa och välbefinnande. Kontinuerliga träffar medsittande och stående gymnastik anpassad efter rörelseförmåga. 10 ggr vår, 10 ggr höst.

Beslut: 10 000


18. Nostalgikväll- en familjefest (Andra året)

Projektägare: Barbro Hallberg

Kontaktperson: Barbro Hallberg, tel. 38 62 36, barbro.hallberg@gotene.se

Samverkanspartner: Götene Motorklubb och studieförbundet Vuxenskolan.

Syfte: Att utveckla och skapa en öppen mångfaldsaktivitet vid Götene Äldrecenter för goda generationsmöten. En nostalgikväll planeras i början av juni med träff för entusiastfordon. Hästskjuts för äldre under eftermiddagen och besökande på kvällen. Nostalgiutställning och kafé samt grill.

Beslut: 10 000 kr

 

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tove Wold-Bremer, senast ändrad 06 november 2017