Ansökan om stimulanspengar

2018 års riktade stimulanspengar går till projekt som drivs mellan ideella aktörer i samverkan med offentlig verksamhet. Sista ansökningsdagen är den 8 december 2017

Ansökan skall beröra frågorna:
Delaktighet och inflytande i samhället och mat och rörelse


Projektägare
User information
Vilka vänder ni er till (projektets målgrupp)? *
Multiple selection

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tove Wold-Bremer, senast ändrad 06 november 2017