Rådets ledamöter och tjänstemän

Ledamöter
Representerar

Susanne Andersson (C)Ordförande

Åsa Karlsson (S)v.ordförande

Kommunstyrelsen

Isabella Carlén (KD)

Maritha Hellqvist (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Lars Waldefeldt (M)

Björn Cavalli-Björkman (S)

Socialnämnden

Andreas Wändahl (L)


Räddningsnämnden

Clemens Nordentoft (GF)


Service och teknik
RegionpolitikerAnette Carlsson (M)


Östra nämnden

Sebastian Clausson (S)


Östra nämnden


Verksamhetsansvariga tjänstemän som ingår i Rådet

Tove Wold-Bremer

Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten Skaraborg

Dag Högrell

Säkerhetssamordnare

Utveckling och service

Åsa Karlsson

Leif Lagergren

Sektorschef

Skolchef

Samhällsbyggnad

Barn och utbildning

Lena Vestlin

Verksamhetschef

Närhälsan

Elisabeth Oliv

Kommunpolis

Polisområde Skaraborg

Eva Sellermark

Mikael Knutsson

Klinikchef

Verksamhetschef Götenehälsan

Folktandvården

Näringslivsföreningen


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!