Bonde söker personal - ett arbetsmarknadsprojekt för nyanlända

Bonde söker personal är ett projekt som går ut på att utrikesfödda boende i Götene kommun ska komma närmare arbetsmarknaden inom till exempel lantbruk, och att de ska etablera sig och kunna skapa sig bra liv i Götene. Detta genom en rad olika aktiviteter som kommer genomföras under projektets gång.

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun har fått 500 000 kronor från Leader Nordvästra Skaraborg/Europeiska Socialfonden för att genomföra projektet. Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020. De syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

De aktiviteter som kommer genomföras under projektets gång är bland annat:

  • studieresor för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn till företag inom de gröna näringarna och till Naturbruksgymnasierna i området
  • hjälp med att matcha ungdomarna och de ensamkommande flyktingungdomarna med sommarjobb
  • olika nätverksaktiviteter för att skapa plattformar för svenskar och nyanlända att träffas genom möten med föreningar relaterade till odling och lantliv, till exempel biodlarföreningen och trädgårdsföreningen.

Det kommer även hållas en kurs i ”Grön Samhällsorientering”, vilket är en introduktionskurs i de gröna näringarna och de förutsättningar som finns för att jobba inom dessa i Sverige. En kurs om jämställdhet och mångfaldstänkande kommer också hållas där man bland annat får lära sig mer om hur man kan tänka kring kvinnor i mansdominerande yrken.

Projektet kommer avslutas med minimässor där deltagarna presenterar sina praktikföretag, lagar mat och bjuder på detta i någon form av publik aktivitet, troligtvis i samband med Höstrundan i september 2018.

Götene kommun genomför projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Lantbruksföretag i Götene och olika föreningar i området.

Projektledare: Rune Yttersjö

E-post: rune.yttersjo@gotene.se

Telefon: 0511-386813

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!