Lyssna

God man

Personer som inte kan ta hand om sig själva och sin egendom riskerar att drabbas av rättsförluster. Det kan handla om omyndiga personer eller personer som på grund av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För den som har behov av hjälp kan Överförmyndaren medverka till att en god man utses. Överförmyndaren kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Vad är en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag om det är aktuellt med mera.

En god man kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Att söka god man

Den hjälpbehövande själv eller hans eller hennes anhöriga kan ansöka om god man. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till Överförmyndaren.

Vi söker fler Gode män

Vi söker nu dig som är intresserad av att bli god man i kommunerna: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Som god man eller förvaltare fungerar man som ett stöd för den som inte klarar sig själv.

Mer information om att bli God man

Mer information

Om du vill ha mer information eller ha hjälp med att ansöka om god man kan du vända dig till överförmyndaren eller din biståndsbedömare.

Mer information om överförmyndaren och gode män får du på Lidköpings kommuns hemsida

Kontakt

Överförmyndare västra Skaraborg
Telefon: 0510-77 00 00
E-post: overformyndaren@lidkoping.se

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!