Kontroll av lämnade uppgifter

Försörjningsstödet är behovsprövat. Handläggaren på socialkontoret utreder ditt behov av försörjningsstöd.

I din ansökan godkänner du att handläggaren får kontrollera dina uppgifter genom att kontakta arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetslöshetskassan, studiemedelsnämnden, skattemyndigheten, bilregistret, patent- och registreringsverket samt kronofogdemyndigheten.

Det är viktigt att du lämnar in begärda handlingar till din handläggare, då dessa är en del av grunden för beslutet. Om det inte genomförs kan handläggningen bli försenad och du kan också få avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!