Lyssna

Nätverksmöte

Familj, släkt, vänner med flera kallas för ett socialt nätverk. När man har bekymmer kan det ibland kännas ensamt. Då kan man behöva stöd av både sitt privata och professionella nätverk.

Cirkeldiagram med olika personer

Vad är ett nätverksmöte?

Ett nätverksmöte är en mötesform där en person kan uppnå förändring om hen är delaktig och får hjälp och stöd från sin omgivning. I denna mötesform, där sekretess tillfälligt hävs, kommer deltagarna tillsammans med huvudpersonen fram till vilken typ av stöd som behövs och hur det ska ges.

För vem finns vi?

Götene nätverkslag är en kommunal service som vänder sig till såväl dig som kommuninvånare som till dig som tjänsteman. Du kan befinna dig i en personlig kris eller ha många insatser som behöver samordnas.

Vilka är vi och vad är vår roll som mötesledare?

Vi som arbetar som nätverksledare är alla utbildade för detta uppdrag. Uppdraget är en del av vår ordinarie tjänst och vi arbetar alla inom olika delar av kommunen. På mötet är vi i rollen som nätverksledare och ställer oss helt neutrala oavsett vår yrkesmässiga kompetens.

Vår roll är att säkerställa möjligheten för alla viktiga personer att delta. Alla ska få komma till tals, oavsett roll. Detta uppnås genom trygghet, tydlighet och öppenhet.

Vår process:

Processkarta

Förmöte - Inom 2-3 veckor

Vem som helst som bor eller jobbar i Götene kommun kan kontakta oss via mejl eller telefon. Efter att denna initiala kontakt tagits bokar vi in ett förmöte med den person det gäller, huvudpersonen. Det är en absolut förutsättning att huvudpersonen är delaktig. Vår roll som nätverksledare är inte att lösa en situation utan att skapa förutsättningar för att en förändring ska bli möjlig. Förmötet sker inom 2-3 veckor beroende på när ärendet kommer in. En eller två nätverksledare träffar huvudpersonen i en trygg miljö. Vi gör tillsammans en kartläggning över personens nätverk och skapar tillsammans med huvudpersonen en lista över personer/funktioner som är viktiga för att förändring ska bli möjlig. Syfte med mötet, mötesform samt datum bestäms.

När passar inte nätverksmöte?

Ett nätverksmöte är olämpligt om det finns pågående våld eller hot om våld. Vi avgör, i samråd med huvudpersonen, om mötet ska ske längre fram då det finns bättre förutsättningar för förändring.

Mellan förmöte och möte

Nätverksledare formulerar inbjudan samt skickar ut inbjudan via brev till berörda parter. För att deltagran ska ha möjlighet att planera in mötet får man normalt räkna med att mötet genomförs inom 4-5 veckor.

Mötet – inom 4-5 veckor

Mötet kan ha olika former och skiljer sig från fall till fall. Det som avgör vilken typ av möte som lämpar sig bäst beror på frågeställning. Götene nätverkslag har en stor, neutral möteslokal. Mötet pågår normalt 1-3 timmar beroende på mötesform.

Uppföljningsmöte?

Det är först efter mötet som det verkliga arbetet börjar för huvudpersonen och dess nätverk. Detta innebär att det kan finnas behov av ett uppföljande möte. Här är det inte ovanligt att syftet ändras och andra individer identifieras som viktiga för just detta möte. Datum för uppföljningsmöte bokas gemensamt i slutet av mötet.

Är du i behov av vårt stöd, kontakta någon av oss:

Tobias Hellström
Samordnare
Telefon: 0511-38 64 34
E-post: tobias.hellstrom@edu.gotene.se

Petra Lidholm
Telefon: 0551-38 64 50
E-post: petra.lidholm@edu.gotene.se

Anna-Lena Baumgartner
Telefon: 0511-38 68 69
E-post: anna-lena.baumgartner@gotene.se

Birgitta Hassellöf
Telefon: 0511-38 61 23
E-post: birgitta.hassellof@gotene.se

Karin Johansson
Telefon: 072-736 25 46
E-post karin.johansson@gotene.se

Jasminka Masic
Telefon: 0511-38 61 01
E-post: jasminka.masic@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!