Lyssna

Vilka personer som omfattas av anhörigstödet

Det här är de grupper som omfattas av anhörigstödet.

  • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
  • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
  • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
  • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
  • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
  • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!