Aktuella grupper

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Här kan du läsa om vilka anhöriggrupper som är aktuella just nu. Om du är intresserad av att delta i någon av dem, kontakta vår anhörigsamordnare Eva Lundell.

Samtalsgrupper under våren 2018

vårdar du eller stödjer du en närstående?

samtalsgrupp för män över 65 år

En samtalsgrupp startar onsdagen 7 mars och kommer att hållas var tredje vecka mellan klockan 14.00-16.00. Vi möts till samtal över en kopp kaffe. Du får möjlighet till att träffa andra i liknande situation. Det är ett tillfälle till utbyte av erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen. Vid behov tar vi in någon med kunskap om det vi vill veta. Är du intresserad kontakta anhörigsamordnare Eva Lundell, telefon 0511-38 62 74

samtalsgrupp för kvinnor över 65 år

En samtalsgrupp startar måndagen 26 februari och kommer att hållas  varannan vecka mellan klockan 14.00-16.00. Vi möts till samtal över en kopp kaffe. Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Det är ett tillfälle till utbyte av erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen. Vid behov tar vi in någonmed kunskap om det vi vill veta. Är du intresserad kontakta anhörigsamordnare Eva Lundell, telefon 0511-38 62 74

samtalsgrupp för föräldrar

För dig som är förälder till ett barn med neuropsykiatrisk diagnos/symptom eller annan funktonsnedsättning.

Denna grupp är tänkt att vara en grupp där du kan träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter. Du får möjlighet att få del av andras berättelser och bidrar med det du vill. Träffarna kommer att vara på fredagar nedanstående datum mellan klockan 13.30-16.00 i Fritidsgårdens lokaler vid press-byrån i Götene. Anhörigstödet bjuder på fika. Är du intresserad och vill veta mer kontakta anhörigsamordnare Eva Lundell, telefon 0511-38 62 74

Så här fungerar "ungdomsgårn"
fredag 13 april klockan 14.30 kommer personalen på ungdomsgården och berättar om hur det fungerar på ungdomsgården, vilka aktiviteter som ordnas och så vidare.

Biståndshandläggaren berättar
fredag 25 maj klockan 14.30 kokmmer Lina Glaning som är biståndshandläggare för LSS (lagen om stöd och service) och berättar vilka insatser som går att ansöka om via LSS och SoL (Socialtjänstlagen).
Ni är välkomna att "droppa in" när ni vill mellan  13.30-16.00 för att träffa andra föräldrar och ställa frågor till anhörigsamordnaren.

Anmälan: helst dagen innan men det går bra att komma även om du inte anmält dig. Tänk på att anmäla specialkost.

 

Leva - inte bara överleva

OBS! Ny cirkel startar hösten 2018.

Anhörigcirkel för dig som är nära anhörig till någon med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

En ny anhörigcirkel för dig som lever med, stöttar eller har vuxit upp i en familj med någon beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Vi kommer bland annat att prata om helhetssyn och harmoni i livet, om självförtroende, självkänsla och självbild, sorg kriser och förluster, medberoende och överlevnadsstrategier, vägar till friska och sunda vanor samt vägen vidare.

Tystnadsplikt är en självklarhet för alla deltagare.

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta:

Eva Lundell, anhörigsamordnare, telefon: 0511-38 62 74
E-post: eva.lundell@gotene.se

eller Carina Larsson, alkohol- och drogrådgivare, telefon: 0511-38 63 63


Demenscirkel

OBS! Ny cirkel startar hösten 2018

Anhörigcirkeln vänder sig till dig som har en närstående som har drabbats av demenssjukdom. Då vet du att man ibland kan känna sig ensam med sina frågor och funderingar. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter Anhörigcikeln kommer att hållas en gång i månaden vid fem tillfällen under hösten.

Tystnadsplikt är en självklarhet för alla deltagare.

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta:

Eva Lundell, anhörigsamordnare, telefon: 0511-38 62 74
E-post: eva.lundell@gotene.se

 


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Eva Lundell, senast ändrad 03 april 2018