Aktuella anhöriggrupper

OBS! Start av nya grupper kommer att ske då det går med tanke på pandemin. Troligtvis inte förrän hösten 2021.

Intresseanmälan för kommande grupper kan lämnas till Eva Lundell - se kontaktuppgifter härunder. Du kommer då att bli kontaktad i god tid innan grupperna kommer igång igen.

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta:

Eva Lundell, anhörigsamordnare
telefon: 0511-38 62 74
E-post: eva.lundell@gotene.se 

eller Carina Larsson, alkohol- och drogrådgivare
telefon: 0511-38 63 63 (gäller enbart anmälan missbruk/psykisk ohälsa)

Anhörigcirkel missbruk/psykisk ohälsa

En anhörigcirkel för dig som är anhörig till någon med missbruk eller psykisk ohälsa.

Har du en närstående som är alkohol/drogberoende eller besväras av psykisk ohälsa? I din situation kan det många gånger kännas hopplöst och det upplevs oftast positivt att få prata med andra i liknande situation.

Därför startar vi en anhörigcirkel för dig som ger stöd åt en närstående. Beroende, medberoende, skuld och skam några av ämnen som vi kommer att prata om. Syftet med anhörigcirkeln är att ge vägar till friska och sunda vanor så att du kan "Leva och inte bara överleva".

Start: 2021
Tid: 16.00-18.00 vid 10 tillfällen
Var: vid anmälan får du besked om var vi ska vara.
Anmälan:

Tystnadsplikt är en självklarhet för alla deltagare.

Kostnadsfritt.


Anhörigcirkel demens

En anhörigcirkel för dig som ger stöd åt en närstående som har en demenssjukdom. Denna cirkel vänder sig till dig mellan 50-70 år.

Du kommer att få lära dig mer om demenssjukdomar men också hur du ska ta hand om dig själv för att orka. Det är lätt att känna sig ensam med sina frågor och funderingar. Att få träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter brukar uppskattas.

Start: 2021
Tid: 18.00-20.00 vid fem tillfällen.
Anmälan:


Tystnadsplikt är en självklarhet för alla deltagare.

Kostnadsfritt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!