Nätverksmöte

Familj, släkt, vänner med flera kallas för ett socialt nätverk. När man har bekymmer kan det ibland kännas ensamt. Då kan man behöva stöd av både sitt privata och professionella nätverk.

Det professionella nätverket kan bland annat vara personal från skolan, psykiatrin, vården, socialtjänsten, handikapp samt äldreomsorgen. Tanken med att samla sitt nätverk till ett möte är att alla tillsammans, genom att lyssna på varandra, utbyter tankar och idéer, hjälps åt att hitta hållbara lösningar på problem eller svårigheter.

Ibland har man många kontakter med olika myndigheter eller liknande och kan då behöva få stöd med samordningen.

Hur går ett nätverksmöte till?

Den som bestämt sig för att ta hjälp av sitt sociala nätverk gör tillsammans med mötesledarna (och ibland någon professionell) en inbjudan som skickas ut i god tid innan mötet. I inbjudan står vad mötet kommer handla om och var det ska hållas.

Nätverksmöten kan se olika ut. Man sitter oftast i en rund ring utan bord. Mötesledarna ser till att alla får presentera sig och prata utan att bli avbrutna och att man håller sig till ämnet. Ingen ska behöva känna sig utsatt på ett nätverksmöte. Ett nätverksmöte brukar ta ungefär tre timmar, oftast serveras fika i någon paus.

Om du vill ha ett nätverksmöte eller är nyfiken och vill veta mer kan du höra av dig till nedanstående nätverksledare. Nätverksledarna har som uppgift att organisera och leda nätverksmöten och kommer från olika verksamheter i kommunen.

Götene kommuns nätverkslag

Tobias Höstblom
Samordnare
Telefon: 0511-38 64 34
E-post: tobias.hostblom@gotene.se

Anna-Lena Baumgartenr
Telefon: 0511-38 68 69
E-post: anna-lena.baumgartenr@gotene.se

Birgitta Hassellöf
Telefon: 0511-38 61 23
E-Post: birgitta.hassellof@gotene.se

Karin Johansson
Telefon: 072-736 25 46
E-Post karin.johansson@gotene.se

Jasminka Masic
Telefon: 0511-38 61 01
E-post: jasminka.masic@gotene.se

Petra Lidholm
Telefon: 0511-38 64 50
E-post: petra.lidholm@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!