Företag och näringsliv

Arla och Götene skyltar

Götene kommun är en riktig företagarkommun, med många företag både inom tillverkning, service och handel. Det sistnämnda gör också att Götene hävdar sig väl som handelsort. Dessutom finns en livskraftig jordbrukssektor.

Det finns ett gott samarbetsklimat mellan näringsliv och kommun

vilket tillsammans med andra faktorer som kommunikationer och ett centralt läge gör Götene till ett gott alternativ för etablering och expansion av företag.

Götene kommun ligger i hjärtat av Skaraborg där E20 och riksväg 44 möts

Huvudvägarna mellan Göteborg och Stockholm respektive Uddevalla-Trollhättan-Stockholm. Avståndet till Lidköping är två mil, till Skara något kortare och till Skövde och Mariestad cirka fyra mil. Närmsta järnvägsförbindelse är Kinnekullebanan en mil från Götene tätort med dagliga förbindelser med Stockholm och Göteborg. Till snabbtåget i Skövde är det fyra mil och till Landvetters flygplats femton mil. E20, som är av vital betydelse för regionens näringsliv, ger en transportmässig närhet till Göteborg, liksom riksväg 44 och E6 till Norge.

Mitt i ett starkt livsmedelskluster

I Götene och dess grannkommuner finns av tradition ett mycket starkt livsmedelskluster. De största livsmedelsföretagen i Götene kommun är Gunnar Dafgårds, Arla, Semper och Götene Vin & Spritfabrik AB.

I Götene finns sedan många år tillbaka ett väl utvecklat samarbete mellan näringslivet och kommunen. Näringslivet och kommunen bildade 2001 en ekonomisk förening som arbetar för tillväxt och utveckling i Götene.

En långsiktig och uthållig tillväxt i näringslivet är en central fråga för Götene kommun. Den kommunala organisationen är också starkt inriktad mot detta mål.

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Emelie Thim, senast ändrad 10 september 2018