Intresseanmälan för köp av Falkängen

Intresseanmälan för köp av Falkängen - en kulturhistorisk besöksanläggning - kan lämnas in fram till 30 september 2021.

Falkängen är ett viktigt besöksmål och kulturnav för Kinnekulle och Götene kommun. Det erbjuder en kombination av hantverksbutiker, café och boendeanläggning där besökarna kan bo, äta och handla. Falkängens utbud är en populär reseanledning för besökarna och har därmed en nyckelroll i Kinnekullebygdens besöksnäring.

Start av försäljningsprocessen

Fastighetsbyrån i Götene har fått uppdraget att samordna försäljningsprocessen med möjlighet att lämna intresseanmälan med anbud. Götene kommun kommer att utvärdera de inkomna anbuden.

30 september 2021 är senaste datum att lämna in intresseanmälan med anbud. Kommunen kommer att ha fortsatt diskussion med de som lämnat in förslag som uppfyller kraven.

Mer information på Fastighetsbyråns hemsida

Intresseanmälan ska innehålla:

  1. Företagets namn och organisationsnummer
  2. Kontaktuppgifter till sökande (namn, telefon, e-post)
  3. Registreringsbevis
  4. Företagets historik, verksamhetsplan, vision och affärsidé.
  5. Referensprojekt inklusive referenspersoner med kontaktuppgifter.
  6. Exploatörens ekonomiska och organisatoriska förmåga att driva verksamheten.
  7. Övergripande kostnadskalkyl samt anbud av köpeskilling för de åtta fastigheterna.

Kommunen kommer att utvärdera de inkomna anbuden och ha fortsatt diskussion med de som lämnat in förslag som uppfyller kraven.

Kommunen reserverar sig fri prövningsrätt. (vilket kan innebära att kommunen väljer vem som får köpa eller att avstå försäljningen)

Ingen ersättning utgår för nedlagda kostnader.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut december 2019

Kommunfullmäktige tog den 16 december 2019 beslut om att Falkängens fastigheter ska säljas med förbehållet att anläggningen ska drivas som boende- och besöksanläggning för tillfälligt boende, där kulturmiljön bevaras.

Försäljning fick inte slutföras innan en ny detaljplan är klar.

Den nya detaljplanen fastställer att fastigheterna på Falkängen även fortsättningsvis ska användas till besöksanläggning och att de kulturhistoriska värdena skyddas. Kommunen är mån om att beslutet om försäljning av Falkängen ska leda till att Falkängens framtida utveckling kan ske på lämpligaste sätt.

Vid frågor gällande försäljning kontakta

Gustav Fällström, Fastighetsbyrå Götene
Telefon: 070- 259 40 26 eller 0511-590 60
E-post: gustav.fallstrom@fastighetsbyran.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!