Årets företagare 1999

Westergyllen bildades genom att Sture Öster tillsammans med sex andra delägare 1982 köpte Götenehus, en husfabrik och två sågverk, med ett par hundra anställda. Genom en långsiktig strategi och målmedvetet arbete har Westergyllen byggts upp till att idag omfatta 11 dotterbolag med en omsättning på närmare två miljarder kronor och c:a 1000 anställda.

Koncernen omfattar såväl bygg/miljö som elektronik och verkstad/teknik. Koncernkontoret finns i Götene. Sture Öster har varit VD och koncernchef alltsedan 1984. Han är den som varit arkitekten, byggherren och primus motor i utvecklingen från ett ensidigt beroende av byggsektorn till en strukturellt stark börsnoterad koncern.

Detta tillsammans med hans starka engagemang för företagandet och företagarnas villkor liksom i sammhällsbyggandet, har starkt bidragit till att skapa ett bra utvecklingsklimat i Götene.

Sidansvarig: Emelie Thim, senast ändrad 12 november 2018