Årets företagare 1993

Köttex AB är ett livsmedelsföretag som sysslar med styckning och förädling av köttråvara. Företaget som sysselsätter 10 personer, har genom sin höga kvalitet på varorna liksom sitt mycket kunniga och marknadsorienterade sätt, lyckats att utveckla en verksamhet som med framgång hävdar sig gentemot sina, inom branschen mycket stora konkurrenter.

För Götene kommun som är starkt präglad av såväl jordbruket som industrin är föreningen av kvalificerad industriell produktion och jordbruksråvaror en mycket träffsäker kombination. Detta har inte minst den stora efterfrågan på företagets produkter visat.

Sidansvarig: Emelie Thim, senast ändrad 12 november 2018