Lyssna

Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, om kommunens verksamheter samt om möjligheterna till inflytande.

Insamlingen görs via en post- och webbenkät. Enkäten skickas till ett statistiskt urval av kommunens invånare i åldern 18 år och uppåt. Insamlingen pågår under åtta veckor.

SCB genomför undersökningen årligen. Götene kommun har valt att delta vartannat år och har varit med sedan 2008.

Resultatet av undersökningen används som underlag i planering och utveckling av Götene kommun och de kommunala verksamheterna.

Medborgarundersökning 2018

Tidigare medborgarundersökningar

Information om pågående medborgarundersökning 2021

De som har blivit utvalda att delta i undersökningen får ett förbrev skickat hem till sig med kort information om undersökningen och inloggningsuppgifter till webbenkäten. Från den 6 september skickas själva pappersenkäten ut.

Välj att svara på papper eller via webben

Du kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkäten eller via webben, där den även finns på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 24 augusti till 1 september.

För att få en arabisk enkät behöver man kontakta SCB (nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). På SCB:s webbplats finns numera också information om undersökningen på arabiska. Vår förhoppning med att ha enkäten på fler språk är att öka svarsfrekvensen samt att nå de grupper som tidigare varit svåra att nå, ofta kommuninvånare som är under 30 år samt de med utländsk härkomst.

Dina svar är viktiga

Vi hoppas att du som har blivit utvald att delta i medborgarundersökningen vill dela med dig av dina åsikter. De är viktiga för att vi ska kunna bli en bättre kommun för dig att leva och bo i.

Även du som inte är utvald till undersökningen kan lämna synpunkter

På sidan Tyck om Götene hittar du vägar där du kan lämna synpunkter på Götene kommun. Du kan också lämna dem personligen på medborgarkontoret i Centrumhuset i Götene eller ringa på telefon: 0511-38 60 01.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!