Omsorg

Sektor Omsorg:

Individ- och familjeomsorg

 • Missbruk
 • Försörjningsstöd
 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Integration

Handikappomsorg

 • Psykiatri
 • Personlig assistans
 • LSS-boende
 • Korttidsboende Skogsvägen
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagning, avlösning och kontaktperson
 • Biståndshandläggning vuxna
 • Biståndshandläggning barn och unga LSS

Äldreomsorg

 • Särskilt boende
 • Hemvård
 • Anhörigstöd och frivilligsamordning
 • Öppen verksamhet
 • Biståndshandläggning
 • Korttidsavdelningen
 • Kommunrehab
 • Hälso- och sjukvård
 • Vikariepoolen (som servar äldreomsorg, handikappomsorg och förskola)

Eva Thimfors, Socialchef sektor omsorg
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Veronica Augustsson, Områdeschef äldre- och funktionshinder
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: veronica.augustsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!