Götene kommuns tjänstemanna­organisation

Målet är att Götene kommun ska ha en effektiv och flexibel organisation. Det ska finnas en medskaparanda, det vill säga att alla medarbetare ska vara delaktiga i kommunens uppdrag.

Götene kommun är en förvaltning med kommunchefen som ansvarig chef. Denna förvaltning består av fyra sektorer:

 • Barn och utbildning
 • Konsult- och administration
 • Omsorg
 • Samhällsbyggnad

Varje sektor leds av sektorchefer. Sektorerna består av enheter som var och en har en enhetschef.

Organisationsskiss över Götene kommuns tjänstemannaorganisation. Klicka på bilden för att förstora

Organisationsskissen i pdf (nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Sektor barn och utbildning

Sektorn för barn och utbildning har ansvar för:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildningen
 • Elevhälsa

Sektor ledning och stöd

Sektorn för leding och stöd ansvarar för:

 • Ekonomi och personal
 • Löner (Skara och Götene)
 • Kansli
 • Risk och säkerhet
 • Medborgarkontor och information
 • Växel och telefoni
 • Samhällsbetalda resor (Skara och Götene)

Sektor kultur och fritid

Sektorn för kultur och fritid ansvarar för:

 • Kultur och bibliotek
 • Musikskola
 • Fritid-förening
 • Fritid-ungdom

 

Sektor omsorg

Sektorn för omsorg har ansvar för:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg
 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Folkhälsa
 • Integration
 • Funktionshinder
 • Kommunal hälso- och sjukvård

Sektor samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för:

 • Bygglov
 • Folkhälsoarbete
 • Fysisk planering
 • Geografisk information
 • IT/bredband
 • Kommunutveckling
 • Mark
 • Marknadsföring
 • Natur/miljövård
 • Näringslivsutveckling
 • Turism

I samverkan med andra kommuner

Götene kommun samverkar med andra kommuner inom flera områden.

​Lidköpings kommun

 • ​Bostadsanpassning
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Djurskydd
 • IT
 • Konsumentrådgivning
 • Livsmedel
 • Miljö- och hälsoskydd 
 • Telefoni
 • Turism
 • Upphandling
 • Vuxenutbildning
 • Överförmyndare

Skara kommun

 • Fastighet
 • Gata/park
 • IT 
 • Kost
 • Lokalvård
 • Löner
 • Räddningstjänst
 • Samhällsbetalda resor
 • Telefoni

Kommunens ledningsgrupp

Kommunchef

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Leif Lagergren
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: leif.lagergren@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Eva Thimfors
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Sektorschef ledning och stöd

Eva Danielsson Friberg
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.danielssonfriberg@gotene.se

Sektorschef kultur och fritid

Jytte Rixman Svantesson
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixmansvantesson@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Åsa H. Karlsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: asa.karlsson2@gotene.se

Förvaltningschef service och teknik

Göran Gustafsson
Telefon: 0511-322 02
E-post: goran.gustafsson@skara.se

Ekonomichef

Maria Törnblad 
Telefon: 0511-38 64 11 
E-post: maria.tornblad@gotene.se

Personalstrateg

Monika Dirnberger
Telefon: 0511-38 60 45
E-post: monika.dirnberger@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Eva Danielsson-Friberg, senast ändrad 01 maj 2018