Lyssna

Valsedlar

Valsedlar ska finnas i alla vallokaler. De ska finnas utlagda på en avskärmad plats i anslutning till vallokalen.

Röstmottagarna ansvarar för att valsedlar finns och att de är i ordning.

Det finns tre olika typer av valsedlar:

 1. partivalsedlar
 2. namnvalsedlar
 3. blanka valsedlar

Partivalsedel är en valsedel med endast ett partinamn på och inga kandidater.

Namnvalsedel har både partinamn och kandidatnamn på valsedeln.

Blanka valsedlar har endast en text där det framgår att det är en valsedel för kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen. Blanka valsedlar finns för att en väljare som vill rösta på ett parti där partiet inte har lagt ut sina valsedlar ska kunna skriva partiets namn på valsedeln.

Valsedlarna är färgade för att visa vilket val de gäller för:

 1. Vita - Kommun
 2. Blå - Region
 3. Gula - Riksdag

Det står också på valsedeln vilket val och vilket område den gäller för, till exempel en viss valkrets.

Valsedlar som enligt lag ska finnas

Vissa valsedlar måste enligt lag finnas i alla vallokaler. De partier som vid de senaste två valen fått mer än 1 % av rösterna har rätt att få sina valsedlar utlagda om de begär det. Valnämnden ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns tillgängliga och de får inte ta slut.

Partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda i valsedelställ i alla vallokaler

Riksdags- och regionvalet 2022:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Demokraterna
 • Feministiskt Initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Kommunvalet 2022:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Demokraterna
 • Feministiskt Initiativ
 • Götenes framtid
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Förutom valsedlar för dessa partier ska det alltid finnas blanka valsedlar.

De valsedlar som vi är skyldiga att lägga ut kommer vid Europaparlamentsvalet endast vara namnvalsedlar.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • Skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på person

Kryssa för en kandidat på en namnvalsedel

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.

Använd en blank valsedel om namnvalsedlar saknas

Skriv både partiets namn och namnet på den av partiets kandidater som du vill rösta på.

 • Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de kandidater som finns på partiets lista.
 • Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och personen du vill se vald på en blank valsedel. Observera att personen måste samtycka till kandidaturen ( se nedan).

Personen måste samtycka till kandidatur

För att din personröst ska räknas måste din kandidat samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Valmyndigheten senast fredagen före valdagen.

Vilka partier och kandidater kan jag rösta på?

På valmyndighetens hemsida kan du se vilka anmälda kandidater, valsedlar och partier som deltar i valet.

Se kandidater och partier i valpresentationen på val.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!