Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Biosfärkandidatområdet söker "Gröna företagare"

Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle driver ett projekt för att "Ekomärka" turismen i området. En viktig del i projektet är att engagera företagarna för en tydlig ekoturistisk profilering av deras verksamhet.
"Vi vill få med 20 företag i en process med målet att utifrån grundtanken om långsiktig hållbarhet utveckla företagen, stärka lönsamheten och öka sysselsättningen inom näringen", säger projektledaren Ove Ringsby på Biosfärkontoret. Projektet erbjuder utbildning och hjälp till varje enskilt företag att se över verksamhetsidé, produkter och marknadsföring.

Avsikten är också att skapa ett nätverk av "gröna turistföretagare" som kan hjälpa, stötta och inspirera varandra, och som blir en viktig bas i det som skall bli Sveriges första ekoturistdestination.

Hållbarhet är på mångas läppar i dessa dagar, och ett tema som berör många sektorer. Turismen är en av våra snabbast växande näringar och har ofta pekats ut som den kanske viktigaste framtidsbranschen av alla. Naturligtvis är hållbarhet synnerligen angeläget även här.

Hållbar turism är inte bara en from förhoppning, utan ett villkor om turismen skall ge de positiva effekter för sysselsättning och människors möjligheter att bo och leva på landsbygden som man hoppas. Rätt utformad innebär turism stora möjligheter till utveckling och bevarande, medan en ogenomtänkt och dåligt utformad turism i värsta fall innebär att den föröder natur och lokalsamhällen och därmed undergräver själva grunden för sin egen existens.

Vänerskärgården med Kinnekulle bedöms ha goda förutsättningar för ökad turism.

Ekoturistprojektets mål är att guida denna tillväxt så att den sker på ett ansvarfullt och hållbart sätt.

Mera info:


Landsbygdsutvecklare Charlotte Backman, telefon: 0511-248 72, 070-508 13 32
Biosfärkoordinator Johanna MacTaggart, telefon: 0501-39 31 93

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!