Regler för användning av sociala medier

Här finns regler för arbetet med kommunens sidor på sociala medier. Reglerna följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

 1. Kommunlogotypen ska användas som profil i ett etableringsskeende. Senare kan man använda andra profilbilder men det ska alltid finnas en klar koppling till verksamheten.
 2. När man får tillräckligt många som gillar ens sida på facebook så får man möjligheten att ge sidan ett kortnamn. Kortnamnet ska vara www.facebook.com/gotene"verksamhet".
 3. Kommunens kommunikatörer ska ha administratörsrättigheter på kommunverksamheternas sidor.
 4. Sociala medier ska, i den mån det är görbart, kopplas samman med verksamhetens nyhetsflöde på hemsidan.
 5. Om en verksamhet ska finnas på sociala medier så måste det underhållas. Man kan inte skapa konto bara för att man måste finnas där. Dels görs detta med kopplingen till nyhetsflödet från hemsidan men den personliga närvaron behöver också finnas. Personal och chefer i verksamheten behöver vara medvetna om detta innan projektet startas.
 6. Hemsidan får inte försummas på grund av sociala medier. Viktig information som läggs ut på sociala medier ska finnas på hemsidan. Lämpligtvis genom att informationen läggs ut på hemsidan och sedan länkas till på till exempel Facebook. Man kan lägga till en kommentar till länken.
 7. Det ska finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Med detta beslut klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson.
 8. Det finns en förteckning på hemsidan över vilka sociala medier som kommunen är aktiv på.
 9. Det finns en dokumenthanteringsplan som tillåter att kommunen fortlöpande får ta bort svar på facebookinlägg eller andra inkomna kommentarer på de sidor vi är aktiva på inom sociala medier. Samma sak gäller för den information som kommunen själv skapat i ett socialt medium.
 10. För att dokumentera själva mediet sparar vi skärmdumpar från de sidor vi är aktiva på. Det görs en gång i halvåret eller inför stora förändringar och diarieförs.
 11. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier.
 12. Brottsligt material tas bort, som till exempel hot eller hets mot folkgrupp med mera.

Götene kommun följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer i arbetet med sociala medier (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumenthanteringsplan för sociala medier (Gallringsplan)

Dokumenthanteringsplanen upprättades 29 oktober 2010. Sociala medier är externa sidor på internet som kommunen förfogar över.

Inlägg på sociala medier:

 • av tillfällig eller ringa betydelse samt inlägg som är kränkande, hotfulla eller olämpliga på annat sätt får gallras omgående.
 • av tillfällig eller ringa betydelse som leder till åtgärd men inte särskilt beslut får gallras omgående när inlägget inte behövs längre för nämnda åtgärd.
 • av betydelse som leder till beslut och som bedöms vara ett ärende diareförs.

Frågor besvaras av:

Adrian Braekke, webbansvarig kommunikatör
E-post: adrian.braekke@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 84

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!