Lyssna

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

 • Företagsklimat
 • Hälsa och sjukvård
 • Samhällsplanering och säkerhet
  Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
 • Skola
  Grundskola, gymnasieskola
 • Socialtjänst
  Ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet
 • Folkhälsa
 • Jämställdhet

Resultat för Götene

Resultaten hittar du på Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!