Medborgar­undersökning 2016

Under våren 2016 har Götene medverkat i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 551 personer i Götene kommun har tyckt till om Götene som en plats att leva och bo i, om de kommunala verksamheterna och om sitt inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet visar att Göteneborna är mer nöjda med kommunen nu jämfört med mätningarna 2014 och 2012.

Göteneborna är mycket nöjda med Götene kommun som en plats att leva och bo på vad gäller tillgången till parker, grönområden och natur. Även möjligheten att utöva fritidsintressen såsom sport, kultur och friluftsliv samt deltagande i föreningslivet får bra betyg liksom möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd. Minst nöjda är kommuninvånarna med möjligheter att använda kollektivtrafik och med nöjesutbudet.

Högst betyg får vatten och avlopp där våra kommuninvånare är mycket nöjda med dricksvattnet och kommunens vattenförsörjning. Även biblioteket, förskolan, räddningstjänsten samt tillgången till återvinningscentraler och sophämtning får höga betyg. Vår äldreomsorg får högre betyg än äldreomsorgen i övriga medverkande kommuner. Snöröjningen av gator och vägar får godkänt men inte mer. Det är dock ett högre betyg än snöröjningen fick i föregående mätningar.

Vad gäller medborgarens inflytande på kommunen har även de betygen förbättrats sedan föregående mätningar. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och om våra verksamheter samt med kommunens hemsida. Även möjligheten att komma i kontakt med våra förtroendevalda politiker får bra betyg och förtroende för att politikerna arbetar för kommunens bästa har ökat. Däremot önskas större inflytande på politiska beslut och större möjligheten att kunna påverka de kommunala verksamheterna.

Undersökningen

Kontaktperson             

Åsa Karlsson, samhällsbyggnadschef       
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: asa.karlsson2@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!