Lyssna

Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, om kommunens verksamheter samt om möjligheterna till inflytande.

Insamlingen görs via en post- och webbenkät. Enkäten skickas till ett statistiskt urval av kommunens invånare i åldern 18 år och uppåt. Insamlingen pågår under åtta veckor.

SCB genomför undersökningen årligen. Götene kommun har valt att delta vartannat år och har varit med sedan 2008. Nästa medborgarundersökning är planerad till år 2023.

Resultatet av undersökningen används som underlag i planering och utveckling av Götene kommun och de kommunala verksamheterna.

Medborgarundersökning 2021 Pdf, 701.9 kB.

Tidigare medborgarundersökningar

Dina svar är viktiga

Ett stort tack till de som tog sig tid att delta i medborgarundersökningen och delade med sig av sina åsikter. Åsikterna är viktiga för att vi ska kunna bli en bättre kommun att leva och bo i.

Det går alltid att lämna synpunkter

På sidan Tyck om Götene hittar du vägar där du kan lämna synpunkter på Götene kommun. Du kan också lämna dem personligen på medborgarkontoret i Centrumhuset i Götene eller ringa på telefon: 0511-38 60 01.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!