Kommunens kvalitet i korthet

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). De mäter 37 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden.

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK omfattar 250 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Resultatrapport 2018

Här kan du läsa hela resultatrapporten för 2018.PDF (pdf, 1.6 MB) Götenes resultat är gulmarkerat för att du lättare ska hitta det i resultatlistorna.

För att tydliggöra och tillgängliggöra resultatet ytterligare har vi gjort lyft ut de resultat som gäller barnomsorgen och skolan och gjort korta filmer.

Hur står det till med skolan i Götene kommun?

Hur bra är barnomsorgen i Götene kommun?

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!