Lyssna

Kommunens Kvalitet i Korthet

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av ett 40-tal mått för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden.

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden. Syftet med KKiK-rapporten är att ge kommuninvånare möjlighet till en jämförande information om kommunens kvalitet på kommunens service. KKiK består av ett 40-tal mått som ger en övergripande bild av kommunen. Genom att bland annat använda KKiK-måtten som underlag kan verksamheterna genomföra bra analyser och se vad de kan bli bättre på.

KKiK-rapporten är indelad i tre fokusområden

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Kommunens resultat

Här kan du läsa resultatet för 2022 Pdf, 253.2 kB.

Här kan du läsa resultatet för 2021 Pdf, 1 MB.

Här kan du läsa resultatet för 2020 Pdf, 577.1 kB.

För att tydliggöra och tillgängliggöra resultatet ytterligare har vi lyft ut några resultat som gäller äldreomsorg, skola, fritidsliv samt trygghet och gjort korta filmer.

Hur är det att vara gammal i Götene kommun?

Hur är det att vara skolelev i Götene kommun?

Hur är fritidslivet i Götene kommun?

Hur är tryggheten i Götene kommun?

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!