Lyssna

Brukar-, kund- och elevundersökningar

Många olika undersökningar görs för att vi ska se var vi är bra och var vi kan bli bättre. Här presenteras några av de kvalitetsmätningar som är gjorda.

Barnomsorg och skola

2018 genomförde Skolinspektionen enkätundersökningar i samtliga åk 5 och åk 9 i Götene kommun. Utöver denna gör förskolor och grundskolor egna undersökningar som enbart berör enheten.

Elevenkät åk 5, åk 9 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevenkät åk 5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., åk 9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2016

Elevenkät 2015 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Omsorg och stöd

Inom omsorg och stöd genomförs regelbundet brukarundersökningar vilka du kan ta del av här.

OBS! Under 2021 uteblir nationella brukarundersökning inom äldreomsorg på grund av försenad upphandling. Genomförs jan-mars 2022, resultat i juni 2022

2021

Individ- och familjeenheten

Nationell brukarundersökning Pdf, 545.2 kB.

Funktionshinderområdet

Nationell brukarundersökning LSS gruppbostad och boendestöd Pdf, 793.8 kB.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Intern brukarundersökning Pdf, 521.5 kB.

2020

Äldreomsorg

Nationell brukarundersökning hemtjänst Pdf, 1 MB.

Nationellbrukaruindersökning särskilt boende Pdf, 1 MB.

Funktionshinder

Nationell brukarundersökning daglig verksamhet Pdf, 189.7 kB.

Individ- och familjeenheten

Individ- och familjeenheten Pdf, 548.3 kB.

2019

Äldreomsorg

Nationell brukarundersökning hemtjänst Pdf, 1 MB.
Nationell brukarundersökning särskilt boende Pdf, 1 MB.

Funktionshinder

Nationell brukarundersökning LSS-boende Pdf, 391.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Nationell brukarundersökning Boendestöd Psykiatri Pdf, 338.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Nationell brukarundersökning Boendestöd funktionshinder Pdf, 342.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!