Lyssna

Äldreguiden

När du ska välja hemtjänst eller boende kan du använda Äldreguiden.

I Äldreguiden kan du jämföra vård och omsorg för äldre personer.
Olika människor vill ha och behöver olika vård och omsorg.
När du ska välja hemtjänst eller boende kan du använda Äldreguiden.

Gå till Äldreguiden på socialstyrelsens hemsida (nytt fönster)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!