Kommunens strategiska mål

Strategiska mål är politiskt prioriterade mål för mandatperioden (4 år). Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål.

Strategiska mål för 2020-2022

För 2020 till 2022 har kommunen fyra strategiska mål för all kommunal verksamhet

  • Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi
  • En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i
  • En klimat- och miljösmart kommun
  • Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv
Utifrån de strategiska målen fastställer nämnderna/bolagsstyrelserna verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden
Götene kommuns målstyrningsskiss.

Redovisning av de strategiska målen återfinns i Årsredovisningen 2020 Götene kommun, sid 17. En mer detaljerad redovisning: Uppföljning av kommunens strategiska mål, helår 2020 PDF (pdf, 939 kB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!