Drogpolitisk plan 2015-2020

En drogpolitisk plan syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre livskvalitet för medborgarna och minskade kostnader för samhället. De nationella handlingsplanerna understryker att arbetet på lokal nivå är avgörande för framgångsrika resultat. Insatserna ska riktas till barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna och rör främst kommunal verksamhet.

Upprättad: 2014-06-02

Antagen av: Kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2014-09-29, § 82

Planen

Du kan läsa planen här:

Drogpolitisk plan 2015-2020 som pdf.PDF (pdf, 119 kB)

Vision

I Götene kommun ska följande vision gälla för det drogpolitiska arbetet:

Alla barn, unga och vuxna ska kunna leva ett bra liv där man blir sedd och är trygg utan att ta skada av alkohol, narkotika eller tobak. Ingen under arton år ska använda alkohol eller tobak. Götene kommun ska vara en narkotikafri kommun.

Värdegrund

  • Varje människa är unik och värdefull och ska bemötas med omtanke, inlevelse och respekt.
  • Vårt förhållningssätt bygger på öppenhet, ansvarstagande, samarbete och delaktighet.

Inledning

En drogpolitisk plan syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre livskvalitet för medborgarna och minskade kostnader för samhället. De nationella handlingsplanerna understryker att arbetet på lokal nivå är avgörande för framgångsrika resultat. Insatserna ska riktas till barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna och rör främst kommunal verksamhet.

Samverkan med polisen, Västra Götalandsregionen, föreningar, näringslivet och andra aktörer är betydelsefulla för att nå framgång. Hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär insatser på kommun-, grupp- och individnivå. På riksnivå finns lagar, riktlinjer och regler som gäller tobak, alkohol och narkotika. Kommunen ansvarar för att vissa lagar följs, driver förebyggande arbete, informerar och ger stöd och behandling.

Den drogpolitiska planen ska i första hand ange den politiska viljan för hur förebyggande arbete kring drogfrågor ska utformas. Planen syftar till att sträva efter att minska tillgängligheten för tobak, alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genom tidiga förebyggande insatser hjälps vi åt att få med alla våra medborgare i detta arbete. Planen ska även skapa möjligheter att genom kunskap underlätta för medborgarna att göra de hälsosamma valen.

Kontaktperson

Mikael Lundgren
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!