Kommunala politiska planer och program

Kommunala politiska planer och program är styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige. Planerna och programmen beskriver vad kommunen ska uppnå inom ett specifikt område under en fyra till sexårsperiod. Det är dessa planer och program som tjänstemannaorganisationen ska arbeta efter.

I takt med att planernas giltighetsperiod går ut ska de ersättas med politiska program för olika verksamhetsområden.

Aktuella planer och program

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!