Kost och lokalvård

Götene och Skara en gemensam kost och lokalvårdsorganisation. Denna organisation ingår i förvaltningen för Service & Teknik, Skara kommun.
Kostverksamheten ansvarar för större delen av den mat som tillagas och serveras i kommunernas olika verksamheter. Lokalvårdsverksamheten hanterar så gott som all intern lokalvård i de båda kommunerna. Tillsammans producerar och distribuerar vi goda och näringsriktiga måltider samt utför lokalvård efter socialstyrelsens allmänna råd. Enheterna har cirka 200 medarbetare. Kommunerna har 15 produktionskök som levererar mat till 27 mottagningskök och lokalytan som städas är 150 000 kvm.

Kvaliteten ska vara hög med vällagade måltider till våra barn och ungdomar samt energianpassad kost till våra boende inom äldreomsorgen. Städningen är bra för innemiljön, allergiförebyggande och bevarar fastigheternas värde. Arbetet sker med miljöanpassade rengöringsmedel, redskap och metoder. Medarbetarna är välinformerade och utbildade. Helheten av vår service ger bättre livskvalitet och hälsa.

Med ett genomtänkt kvalitetsarbete ska vi uppfylla kundernas förväntan på de tjänster och leveranser vi åtar oss.

Mat till skola, förskola och viss mat till äldreomsorgen är kostenhetens ansvarsområde. I dialog med gäster och uppdragsgivare är målsättningen att servera god och näringsriktig mat till gästerna. Matsedlar för skolor finns att läsa på hemsidorna för dessa verksamheter.

Var lagas maten?

Götene

Prästgårdsskolans kök lagar skollunchen till Fornängsskolan, Prästgårdsskolan, Västerbyskolan, Ljungsbackenskolan skolas elever och personal, samt till förskolorna Ljungsbacken,Skattkistan, Västerby förskola och Miklagård. Dessutom gör man maten till ett mindre antal elever från gymnasial verksamhet och vuxenstudier. Under loven lagas också lunchen till de fritidshem som så önskar. För det mesta lagas huvudrätten i köket medan man exempelvis kokar potatis på den egna skolan.

Källby

I Källby förskola lagas förskolebarnens mat i förskolans kök.

Skolrestaurangen vid Källby Gård är ett serveringskök och får huvudrätten från Prästgårdsskolans kök, även förskolorna Segelbåten och Flotten får mat från Prästgårdsskolan. Däremot gör man själva i ordning potatis, ris pasta och grönsaker.

Lundsbrunn

Lundagårdens kök sköter tillagningen för äldreomsorg, skola och förskola i Lundsbrunn. Skolrestaurangen ligger i direkt anslutning till köket. Fr o m december 2006 lagas även maten till Hästens hemvårdsområde.

Hällekis Hällesäters kök sköter tillagningen för äldreomsorg, skola och förskola i Hällekis. Skolrestaurangen ligger i Hällekis skola. Från december 2006 lagas även maten till Helenagårdens äldreboende samt Melonens hemvårdsområde.

Vart vänder man sig?

Vill man veta mer om maten vid kommunens anläggningar går det bra att kontakta
Avdelningschef Kristina Fahlgren-Palm
Telefon: 0511-327 82
E-post: Kristina.Palm@skara.se

Vill man veta mer om lokalvården vid kommunens anläggningar går det bra att kontakta 
T f avdelningschef Petra Wedebrand
Telefon: 0511-327 72
E-post: petra.vedebrand@skara.se

Med ett genomtänkt kvalitetsarbete ska vi uppfylla kundernas förväntan på de tjänster och leveranser vi åtar oss.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!