Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 21 juni kl. 13.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder måndag den 21 juni 2021 kl. 13.00. Sammanträdet hålls i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene men många av ledamöterna kommer att delta på distans. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle.

Direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Ledamöter på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds att delta via videolänk, och många kommer att delta digitalt. Anledningen till att mötet hålls på detta sätt är förstås smittläget med covid-19.

Ärenden som beslutas på mötet

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Kommunfullmäktige kommer att behandla behandla dessa ärenden:

 1. Upprop och godkänt deltagande på distans
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från krisstaben med anledning av coronaviruset
 5. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 6. Svar på interpellation från Åsa Karlsson (S) till Nämnden för Utbildning, kultur och fritids ordförande om neddragningen av budgeten till Kulturskolan
 7. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Kenth Selmosson (S) om nya förskolans placering med hänsyn till trafikläget, elljusspåret och Brännaskogen
 8. Svar på interpellation till ordförande i Nämnden för Utbildning, kultur och fritid från Åsa Karlsson (S) om varför ett medborgarförslag inte tas upp i fullmäktige utan behandlas direkt i nämnden?
 9. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer 2021
 10. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om seniorkort för alla pensionärer, 65 +
 11. Eventuellt ytterligare inkomna motioner 2021
 12. Ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
 13. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024, Götene kommun
 14. Antagande av detaljplan för Götene 2:2 mfl, Biogasanläggning
 15. Nya tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet
 16. Revidering av riktlinjer/bidrag till föreningsverksamhet
 17. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) angående seniorbiljett för alla 70 åringar och däröver
 18. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om samverkan mellan räddningstjänst och hemtjänst kvälls- och nattpersonal
 19. Svar på motion från Socialdemokraterna Åsa Karlsson (S), Björn Cavalli Björkman (S) och Maritha Hellqvist (S) om att ta fram en digitaliseringsplan
 20. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att utformningen av det kommunala partistödet ses över och att grundstödet höjs
 21. Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2020
 22. Årsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2020
 23. Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020
 24. Handlingsplan "Det goda livet i Västra Götaland, handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”, samt förlängning till 2022
 25. Informationssäkerhet – policy
 26. Revidering av kommunstyrelsens reglemente, behandling av personuppgifter
 27. Revidering av reglemente för lönenämnden, behandling av personuppgifter
 28. Revidering av reglemente för nämnden för utbildning, kultur och fritid - behandling av personuppgifter
 29. Revidering av socialnämndens reglemente, behandling av personuppgifter
 30. Revidering av reglemente för miljö- och bygglovnämnden, behandling av personuppgifter
 31. Tillägg i reglementet för nämnden för service och teknik
 32. Fastställande av valdistriktsgränser
 33. Förändring av valdistriktsnamn valet 2022
 34. Redovisning av partistöd 2020
 35. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 36. Avsägelse från Ronny Gunnarsson (KD) som ledamot i kommunfullmäktige
 37. Eventuellt ytterligare valärenden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!