Veckans post

Sökresultat - dokumentlista


2018-07-12 - 2018-07-19

Sida: 1/6 Träff 1 - 10 av 52.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
  1 2 3 4 5 6Nästa sida Nästa sida

Dok

Beskrivning av innehåll

Handläggare

Avsändare/ mottagare

Riktning

Datum

  Delegationsbeslut: Avslag på begäran om handlingar 2018-07-12 (scientologibibeln) Amanda Pettersson  Inkommen 2018-07-12 
  Svar på begäran om att få ta del av en allmän handling Amanda Pettersson  Utgående 2018-07-12 
  Begäran om utlämnande av en handling (scientologibibeln) 2 Amanda Pettersson  Inkommen 2018-07-13 
  Svar på fråga om Wi-fi zoner i Götene Amanda Pettersson  Utgående 2018-07-16 
  Fråga om Klimatförändringar här i Götene ..... Amanda Pettersson  Inkommen 2018-07-17 
  Fråga om kommunchefens kommunikationskanaler Amanda Pettersson  Inkommen 2018-07-17 
  Information till allmänheten enligt Seveso lagen angående Åsbotorp bergtäkt Dag Högrell  Inkommen 2018-07-12 
  Fråga om säkerhetsskydd i Götene kommun Dag Högrell  Inkommen 2018-07-17 
  Fråga om säkerhetsklassade uppgifter Dag Högrell  Inkommen 2018-07-17 
  Presentation polisens scheman Dag Högrell  Inkommen 2018-07-18 

  1 2 3 4 5 6Nästa sida Nästa sida
Sida: 1/6 Träff 1 - 10 av 52.  Sökningen är maximerad till 100 poster.