Lyssna

Styrdokument krisberedskap

Detta styrdokument syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap.

Antagen av: krisledningsnämnden

Datum för antagande: 16 mars 2020

Planen

Styrdokument - krisberedskap Pdf, 431.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av planen

Syftet med vårt krisberedskapsarbete är att:

  • skapa ett starkt och robust samhälle i kommunens geografiska område med förmåga att ingripa effektivt vid extraordinära händelser
  • vara organiserad på ett sådant sätt att skador på människa, miljö, hälsa och egendom minimeras samt
  • de som bor och vistas i kommunen upplever största möjliga trygghet och säkerhet

Götene kommuns krisorganisation består av en krisledningsnämnd, en krisstab och ett antal stödfunktioner.

Relaterade dokument

Kontaktperson

Vi frågor om planen kontakta:

Eva Thelin, sektorschef
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.thelin@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!