Sotningsfrister

Sotning skall ske enligt de längsta tidsintervallerna som är reglerade i SRVFS 1996:6 (se bilaga) dock att de i dessa föreskrifter angivna sotnings- och kontrollfristerna får minskas så att en jämn beläggning av sotningsobjekt uppstår under övergångsperioden, juli 1997-juni 2003.

Skorstensfejarmästaren bemyndigas att under övergångsperioden planera genomförandet av sotningen så att fristerna för enskilda objekt successivt ökas så att de vid övergångsperiodens slut överensstämmer med de som anges i räddningsverkets föreskrifter.

Beslut enligt kommunstyrelsens presidium den 12 aug 1997, § 12, att gälla fr o m den 1 juli 1997.

Läs hela dokumentetPDF (pdf, 16.6 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!