Renhållningstaxa, hushållsavfall och latrin från 2005

Kommunfullmäktige har den 13 december med § 138 beslutat om ny Renhållningstaxa och latrin 2005.

Läs beslut och taxa härPDF (pdf, 417.6 kB)

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!