Reglemente för miljö- och bygglovnämnden

Antaget av kommunfullmäktige den 2 juni 2014, § 67.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.

Miljö- och bygglovnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller:

- prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
- prövning och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
- plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900) förutom att vara för översiktlig planering
- prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804)
- beslut enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister
- beslut enligt lag (2000:224) om fastighetsregister
- beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
- tillsyn enligt lag (2006:985) om energideklaration
- smittskyddslagen (2004:168)
- strålskyddslagen (1988:220)
- beslut och tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
- övriga uppgifter som enligt annan lag, förordning eller EU-förordning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller byggnadsväsendet
- medverkan i planering inom de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde
- kart- och GIS-verksamheten (geografiska informationssystem)

Läs hela reglementet här (Öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 85 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 11 november 2016