Reglemente kommunstyrelsen

Antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2014, § 54.

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela den kommunala organisationens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av de övriga nämnderna, av de kommunala bolagen och av kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Läs hela reglementet här (Öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 79.1 kB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 06 oktober 2014