Reglemente för Götene-Skara gemensamma lönenämnd

Skara och Götene kommuner har sedan den 1 januari 2012 en gemensam lönenämnd. Götene kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Götene kommuns organisation.

Antagen av Götene  kommunfullmäktige 16 december 2019, § 171 och av Skara kommunfullmäktige 25 november 2019 § 170.

Här kan du läsa hela reglementet.PDF (pdf, 272.6 kB)

HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR GÖTENE-SKARA GEMENSAMMA LÖNENÄMND

Götene-Skara gemensamma lönenämnd ansvarar för utförandet av kommunernas löne- och pensionsadministrativa uppgifter.

Nänden ska även ansvara för andra näraliggande uppgifter enligt den överenskommelse mellan kommunerna som ligger till grund för detta reglemente.

Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organ.

Nämnden ingår i de samverkande kommunernas organisationer vid kris.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!