Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2014, § 53.

1 §

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de områden som regleras inom skollagen med tillhörande föreskrifter och förordningar.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom detta område.

Nämnden ska, som huvudman för verksamheten enligt skollagen, med ledning av de mål, ramar och riktlinjer som lag och kommunfullmäktige ställer upp, styra, leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde samt svara för uppföljning och utvärdering.

Nämnden ska vidare bevaka att nämndens budget följs samt att mål, riktlinjer och ansvar som kommunfullmäktige fastlagt följs och se till att nämndens löpande förvaltning bedrivs effektivt.

Läs hela reglementet här (Öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 86.8 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
PDF dokumentet öppnas i ett nytt fönster om du inte höger-/ctrl. klickar och väljer att spara.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 06 oktober 2014